10 desember 2006


Aksjon Håp skal bekjempe urett ved å hjelpe mennesker i nød.

For pengene som samles inn til Aksjon Håp 2006 vil tusenvis av undertrykte og marginaliserte mennesker i mange av verdens fattigste land få håp om en bedre fremtid.

Aksjonens hovedmål er: Aksjon Håp skal samle inn 65 millioner kroner til bekjempelse av nød i land med stor fattigdom. Aksjon Håp vil gjennom en nasjonal bøsseaksjon andre søndag i advent 2006 (10. desember) samle inn 65 millioner kroner.

Og snart skal eg ut å gå med bøsse. Dersom eg ringer på di dør, håper eg du har kontantane klare!

Ingen kommentarer: