12 desember 2006

Lat Herren ta seg av alt ditt verk,
så skal planane dine lukkast.

Ordtøka 16,3

Dette er gode ord å ta med seg i ein travel kvardag.
Dessutan er det ikkje alltid like lett å forstå kva som er planen for kvar dag, resten av veka, månaden, og det er i alle fall ikkje lett å vite kor ein skal vere eit år fram i tid. Men så lenge fokuset er mot målet, så får ein alltid hjelp til å kome dit!

Ingen kommentarer: